Bilgisayar Destekli Tasarım / Kesim (CAD/CAM)


Tüm diğer sistemler ile karşılaştırıldığında, CAD/CAM veya kopya kesim teknikleri gerçek diş yapısı ile restorasyon arasında diğer sistemlerden belirgin olarak daha geniş bir boşluk bırakır.

Metal içermeyen restorasyonlar için bu teknoloji gittikçe daha popüler ve güvenilir hale gelmiştir. Geçtiğimiz birkaç yılda, bazı sistemler CAD/CAM ile üretilmiş restorasyonların modern klinikte kullanılabilecek düzeyde uyumlu olduğunu göstermiştir. Bu amaçla farklı materyal bileşimleri kullanılmıştır.

Alumina ile güçlendirilmiş matriks, zirkonyum ve lösit seramikleri, geçmişte en sık kullanılan materyaller olarak görülmektedir. Bazı CAD/CAM sistemleri ise direkt dişhekimliği muayenehanelerinde kullanılmak üzere üretilmişlerdir (Cerec).

Piyasaya yeni sürülmekte olan CAD/CAM üniteleri her türlü geometriyi ve formu hazırlayabilecek kapasitede oldukları için kullanılabilecekleri endikasyonlar gerçekten sınırsızdır.

Bu ünitelerin geniş boyutları nedeniyle ekipmana ulaşmak genellikle tarama ölçü veya güdük modeli aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bir uzmanın preparasyon parametreleri ile ilgili tüm detayları ve EKİBİMİZ programa yüklemesini takiben her vaka ile ilgili tüm bilgilerin toplanabileceği, üretilip dağıtılabileceği merkezler kurulabilir.

Sonuçta tam 5 mikronluk mesafe ile dişlere net olarak uyum sağlayan restorasyonlar elde edilebilir. Oldukça üstün sonuçlar beklenebilir. Renkli ve translüsent özellikteki bu yeni materyaller, uygun tabakalama seramiği ile işlenerek restorasyon tamamlanır. Bu teknik, bir kor veya altyapının üretilmesi yoluyla insan hata payını ortadan kaldırdığı için umut vaad etmektedir.

Diğer taraftan, teknisyenlere yaratıcılıklarını tamamen restorasyonun modelajı üzerinde yoğunlaştırmaları fırsatını vermektedir.

Avantajları

1. Yüksek düzeyde estetik
2. Çabuk
3. Çok geniş endikasyon
4. Güvenli

Dezavantajları

1. Üniteler pahalıdır.

Kaynak: Porselen Laminat Venerler Bilim ve Sanatı - Dr. Galip Gürel

* Estetik Diş Hekimliği
* Estetik Diş Kişisel Beklentiler
* Estetik Diş Restorasyonu
* Estetik Diş Tedavisi
* Estetik Diş Hekimi
* Estetik Diş Hekimliği İletişim
* Estetik Diş Hekimliğinde Medya ve Moda Etkisi
* Estetik Konsültasyon
* Estetik Tedavi Planında Periodental Değerlendirmeler
* Estetik ve Fonksiyon
* Estetik Plastik
* Dentofasiyal Çekicilik
* Diş Hekimliğinin Yeni Yüzü
* Subjektif Kriterler
* En Yeni Teknoloji Ürünü
* Minenin Yerini Alabilmek
* Uygulama Vaka Seçimi
* Translusensi
* Fonksiyonel Düzeltmeler
* Preslenebilir Seramikler
* Feldspatik Porselen
* Porselen Seçimi
* Bir Tasarımcı Olarak Diş Hekimi
* Doğal Görünümlü Gülüşler Yaratmak
* Hastayı Anlamak
* Morfolojik Düşünmek
* Uzmanlar
* Hasta
* İlk Ziyaret
* Hasta Beklentileri
* Estetik Konsültasyon
* Yeni Teşhis Yöntemleri
* Riskler Avantajlar
* Seramik Dişler
* Porselen Laminat Venerler
* Tam Seramik Dişler
* Porselen Laminate Veneer
* Minimal Doku Cevabı
* Porselen Venerler Güç
* Biyolojik Yönden Kabul Edilebilirlik
* Porselen Dişler Uzun Ömürlülük
* Kompozit Restorasyonlar
* Venerler İçin Porselen Materyaller
* Yöntemler
* İleri Eğitim
* Gülüşün İncelenmesi
* Algılama
* Takım Çalışması
* Diş Teknisyeni
* Personel
* Hasta İle İletişim
* Başarı veya Başarısızlık
* Gerçekdışı Beklentiler
* Vaka Kabulü
* Preoperatif Değerlendirme