Sinüs Lift


Dişsiz maksillalarda arka bölgeyi kaplayan geniş hacimli maksiller sinüs, vertikal yükseklik yeterli olmadığı için endesseoz bir implant yerleştirilmesine mani olabilir. Böyle bir durumda bu vertikal boyu kemik ilavesi ile yükseltmek veya sinüs tabanını yukarıya kaldırmak gerekir. İmplant sistemlerinin bazıları üst çene posterior bölgede kullanılmak üzere boyu daha kısa implant gövdeleri üretmişlerdir. Bu implantlar bazen doğrudan bazende bir sinüs tabanı düzeltmesi ile birlikte uygulanırlar.

Direkt sinüs kaldırma işleminde vestibülde kare şeklinde kemik duvarı üstten inceltilip diğer üç taraftan mukozaya kadar kesildikten sonra, sinüs mukozası yukarıya doğru hareketlendirilip kemik duvar içeriye döndürülür, tabana destekleyici bir madde örneğin hidroksilapatit granülleri yerleştirilir. İstenirse aynı seansta implantta uygulanır.

Sinüs tabanını kaldırma işlemi özellikle komşu dişler mevcutsa pratik açıdan oldukça zordur. Sinüs mukozası ancak kronik enfekte sinüslerde gevşek ve kolay kalkan bir yapıya sahiptir. Uzun süre dişsiz kalan kişilerde ise hacim olarak genişleyen sinüsün mukozasıda incelmiştir ve kolayca yırtılabilir hale gelmiştir. Yırtılan sinüs mukozası ise operasyon sonrasında kolay enfekte olmaya adaydır. Akut ve kronik postoperatif enfeksiyon sinüs kaldırma işlemlerinde hiç istenmeyen bir komplikasyondur. Bu nedenle çok mecbur kalınmadıkça tavsiye edilen bir işlem değildir.

Kaynak: Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Prof. Dr. Mustafa TÜRKER Prof. Dr. Şule YÜCETAŞ

* Subperiostal implantlar
* Intramukozal Insertler
* Endosseöz Implantlar
* Branemark Sistemi
* IMZ (Intramobile Zilinder)
* Blade-Vent implantlar
* Radyolojik Muayene
* Frezle Implant Kavitesinin Hazırlanması
* İmplant Gövdesinin Yerleştirilmesi
* Çene Fraktürü
* Yara dudaklarının primer dikişle kapatılmaması
* İmplantın fazla açılı yerleştirilmesi
* İmplant Parçalarının Yutulması
* Mekanik Komplikasyonlar
* Klinik Gözlemler
* Oral İmplantoloji Sözlüğü
* ITI (The International Team for Dental Implants) Sistemi
* İntegral İmplant Sistemi
* Endodontik Stabilizatörler
* Transosseöz Implantlar
* Implanta Hazırlık
* Kemikte Yiv Açılması
* Yumuşak Doku Adaptasyonu
* Anatomik Yapıların Zedelenmesi
* Kapatma vidalarının gevşek kalmaları, düşmeleri
* İmplanta Zarar Verilmesi
* Yumuşak Doku Komplikasyonları
* Radyolojik Bulgular
* İmmediyat Implant Yerleştirilmesi
* Klinik Muayene
* Teşhis modellerinin hazırlanması
* Endikasyonlar-Kontrendikasyonlar
* Osseointegre İmplant Tedavisi
* Kısmi Kontrendikasyonlar
* İmplant Cerrahisi
* İnsizyon ve Mukoperiostal Flep Kaldırılması
* İmplant Komplikasyonları
* İmplantın Fazla Gömülmesi
* İmplantın kemiğin içine yeteri kadar gömülmemesi
* İmplant boyunun iyi seçilmemesi
* Vida Frez Kırılması
* Sert Doku Komplikasyonları
* İmplantolojide Başarıya Etken Faktörler